Kalite Politikasi

 

Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediğimiz kalite politikamız;

“Kaliteli girdilerin tedarikinden başlayarak;
Müşteri istek ve beklentilerine, yasal düzenlemelere uygun olarak, gıda güvenliği ilkeleri doğrultusunda, sağlıklı ve kaliteli üretim yapmak, Ürünümüzde, kalitemizde ve proseslerimizde sürekli gelişmeyi sağlamak.

Geçmiş ve günümüz bilgi, teknoloji ve tecrübesini birleştirerek kalite ve verimliliği arttırmak, Markamıza bağlı müşteriler yaratmak, Güvenilir ve saygın olmak, Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek, Çevremizi korumak, Çalışanlarımızın bilgi, bilinç ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, Çalışanlarımıza işçi sağlığı ve iş güvenliği ilkelerine uygun bir çalışma ortamı oluşturmak, Çalışanların etkin ve etkili katılımını sağlamak“ dır.

© 2010 Lohmann Media Consulting - Çotanak Fındık-yağ